Wizyta w Cambridge Science Park, BSPA oraz Manchester Science Park

jonhns
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

5.01.2015

Na początku grudnia 2014 r. przedstawiciele Pro-Development

i Szkoły Głównej Handlowej odbyli podróż studyjną do trzech parków naukowych w Wielkiej Brytanii: Cambridge Science Park, Birmingham Science Park Aston i Manchester Science Park. Celem spotkań z przedstawicielami parków było zapoznanie się z dobrymi praktykami w sferze zarządzania tego typu przedsięwzięciami, działającymi na styku nauki i przedsiębiorczości. Wnioski mają posłużyć tworzeniu Przestrzeni Kreatywnej w Zamieniu pod Warszawą.

Pierwsze dni były poświęcone na wizyty w parku nauki w Cambridge oraz w Bioinkubatorze Babraham, które stanowią przykłady sprawnie działających ekosystemów, sprzyjających rozwojowi działalności naukowej, badawczej i przedsiębiorczości high-tech. W parku zlokalizowanych jest ponad 100 zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw (typu start-up’y, firmy spin-out i przedstawicielstwa korporacji trans-narodowych), a sam Bioinkubator Babraham gości ok. 60 przedsiębiorstw. Cambridge Science Park i Bioinkubator Babraham są tylko częścią większej całości, nazywanej Technopolią Cambridge (Cambridge Technopole), Klastrem Cambridge (Cambridge Cluster) lub Krzemowym Mokradłem (Silicon Fen). Obszar ten, o promieniu ok. 40 km, obejmuje miasto Cambridge i region Greater Cambridge. Stanowi on miejsce, w którym zlokalizowanych jest ponad 1,5 tys. przedsiębiorstw high-tech, reprezentujących następujące dziedziny: technologie informacyjne, komunikację bezprzewodową, biotechnologię, przemysł elektroniczny, produkcję aparatury naukowej, nanotechnologię, produkcję drukarek i doradztwo technologiczne. Obok Cambridge Science Park i Babraham Bioincubator w skład Klastra Cambridge wchodzą też inne parki i centra, służące wspieraniu młodych przedsiębiorstw technologicznych tj. Cambridge Biomedical Campus, Chesterford Research Park, Colworth Science Park, Granta Park, IdeaSpace Enterprise Accelerator, Melbourn Science Park I St. John’s Innovation Centre. Początki parku sięgają lat 1960-1971. Szczególną rolę w rozwoju parku odegrało przedsiębiorstwo Cambridge Consultants i Trinity College (największy i najbogatszy z kolegiów Uniwersytetu Cambridge).

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi działalności high-tech w regionie Cambridge były: wysokiej jakości działalność badawcza uniwersytetu, liderzy przedsięwzięcia, duch przedsiębiorczości i inwestorzy zainteresowani rozwojem technologicznym. Wśród czynników ograniczających rozwój działalności high-tech w regionie przedstawiciele instytucji zarządzających wymienili zbyt restrykcyjne prawo w zakresie planowania przestrzennego i ograniczoną przepustowość infrastruktury drogowej (częste korki i problem z miejscami parkingowymi).

Birmingham Science Park Aston (BSPA), założony w 1982 r., jest zlokalizowany w niewielkiej odległości od centrum miasta Birmingham, w bezpośredniej bliskości Uniwersytetu Aston. Jest to trzeci z kolei park nauki założony w Wielkiej Brytanii (po parkach w Cambridge i Edinburgh). W skład BSPA wchodzi Science & Technology Campus oraz Innovation Birmingham Campus. Zasadniczą rolę inkubacyjną wobec innowacyjnych przedsiębiorstw high-tech pełni Innovation Birmingham Campus (IBC). Obecnie w budynku Faraday Wharf zlokalizowanych jest ponad 100 przedsiębiorstw, reprezentujących głównie takie dziedziny, jak: produkcja oprogramowania, aplikacje mobilne i technologie internetowe. Oprócz pomieszczeń służących firmom za siedziby, budynek Faraday Wharf oferuje szerokopasmowy dostęp do internetu i szeroki wachlarz usług wspierających przedsiębiorców. W opinii kadry zarządzającej ośrodek w Birmingham stanowi dogodne miejsce do rozwoju innowacyjnych start-upów ze względu na oferowane usługi w zakresie obsługi prawnej, marketingu i księgowości. Szczególnie znaczenie mają niższe koszty i lepsza jakość życia mieszkańców oraz niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw w Birmingham w porównaniu z Londynem. Kluczowe znaczenie władze IBC przywiązują do tworzenia sieci start-up’ów i udzielaniu im pomocy w znalezieniu inwestora. Służą temu programy realizowane w kampusie innowacji i rozbudowa sieci kontaktów przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.

Aspekty społecznościowe, sieciowanie i kontakty „twarzą w twarz” są elementem przemyślanej polityki władz ośrodka, które stoją na stanowisku, że to najlepsza forma dotarcia do młodych i innowacyjnych osób, które korzystają z urządzeń mobilnych i szerokopasmowego internetu. Stąd też pierwszą decyzją dyrektora Hardmana po objęciu stanowiska było zlokalizowanie w budynku Faraday Wharf kawiarni, która mogłaby służyć jako miejsce spotkań. Istotną rolę w dalszym rozwoju parku upatruje się w możliwościach tworzenia innowacyjnych firm wykorzystujących technologie informatyczne w sektorze biomedycznym. Główną barierę rozwoju przedsiębiorstw zlokalizowanych w parku stanowi stosunkowo słaby dostęp do kapitału ryzyka (venture capital). Finansowanie działalności IBC opiera się na dochodach z: wynajmu powierzchni biurowej, dochodach z miejsc parkingowych, realizowanych projektów klimatycznych i opłat za usługi świadczone start-up’om.

Manchester Science Park (MSP), utworzony w 1984 r., to jeden z czterech podmiotów, które wchodzą w skład grupy Manchester Science Parks. Należą do niej ponadto: Technopark (2001 r.), One Central Park (1996 r.) i Citylabs (2014 r.). MSP został powołany jako czwarty w kolejności park w Wielkiej Brytanii. Firmy w nim zlokalizowane reprezentują następujące dziedziny produkcji: biotechnologia, biomedycyna, przemysł komputerowy i telekomunikacja, usługi dla biznesu, wsparcie techniczne, media cyfrowe, ochrona środowiska i technologie przemysłowe.

Od samego początku priorytet nadano inwestycjom przedsiębiorstw, których produkty związane są z działalnością high-tech. Rozwój parku MSP następował w sześciu etapach:

1) poszukiwanie lokatorów do nowo powstałego budynku (lata 80. XX wieku)

2) rozbudowa parku przy wsparciu finansowym zewnętrznego inwestora – Greater Manchester Property Venture Fund) (1988-1989)

3) współpraca z Hume Regeneration Ltd. i University Computer Centre (połowa lat 90. XX wieku)

4) rozwój One Central Park i nawiązanie współpracy z Manchester Metropolitan University (MMU) (druga połowa lat 90. XX wieku)

5) wykup starszych budynków i ich zagospodarowanie (początek XXI w.)

6) przebudowa budynków byłego szpitala Royal Eye Hospital na potrzeby działalności biomedycznej (2010 r.)

Działalność MSP skupia się na następujących obszarach: zarządzaniu wynajmem powierzchni przeznaczonych na biura; świadczeniu usług wsparcia biznesu; działaniach promocyjnych nt. działalności parku.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI