Warsztaty w strefie Kampusy na 6 Forum Rozwoju Mazowsza

warsztaty2
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

16.10.2015

W trakcie trwania 6 Forum Rozwoju Mazowsze w strefie Kampusy, której liderem była Fundacja Kreatywne Mazowsze,  odbyły się dwa panele warsztatów tematycznych skierowanych do przedstawicieli środowisk naukowych, a w szczególności do warszawskich uczelni wyższych.

Pierwszego dnia miał miejsce warsztat kreatywny na temat „Strategiczne zarządzanie uczelnią z wykorzystaniem rozwoju infrastruktury proinnowacyjnej”. Uczestnicy warsztatu podzieleni zostali według swoich zainteresowań na trzy podgrupy tematyczne, poruszające zagadnienia:

  • Grupa I „współpraca nauki z biznesem” próbowała odpowiedzieć na pytanie: Jak rozwinąć istniejące narzędzia UKSW w celu wzmocnienia relacji nauka-biznes? Warsztat prowadził dr Marcin Zarzecki, UKSW
  • Grupa II „zarządzanie infrastrukturą naukowo-badawczą” – Wyzwanie: Jak zachęcać społeczność akademicką do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów? Warsztat prowadził Sebastian Seeling, BuroHappold Engineering Berlin
  • Grupa III „ICT dla nauk humanistycznych i społecznych” – Wyzwanie: Jak wykorzystać potencjał UKSW w zakresie ICT dla wytworzenia jak najbardziej wartościowych usług?Warsztat prowadził Rafał Kamiński

Na zakończenie warsztatów omówiono szanse i problemy w ramach tematu przewodniego i zdefiniowanego wyzwania, a następnie podjęto próbę wygenerowania korzyści dla zdefiniowanych grup docelowych.

Drugiego dnia Forum Rozwoju Mazowsza odbyły się warsztaty skierowane w szczególności do pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej, a także zaproszonych gości. Podobnie do dnia poprzedniego uczestnicy warsztatu podzielili się na trzy podgrupy tematyczne:

  • Marketing nauki, prowadzony przez Joannę Ornoch, Kreatywne Mazowsze
  • Komercjalizacja i Klustering – prowadził Tomek Gutowski, TechBrainers
  • Akceleracja – Luk Palmen, InnoCo Sp. Z o.o.

W wyniku warsztatów uczestnicy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy, a także nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI