Otwarcie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

fot
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

23.11.2015

19 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, w którym aktywny udział wzięła Fundacja Kreatywne Mazowsze, inaugurując projekt badawczy „Wypracowanie mapy drogowej rozwoju inicjatywy Kampus+ jako głównej siły motorycznej budowy ekosystemu innowacji Politechniki Warszawskiej”.

Centrum CZIiTT jako ośrodek, którego zadaniem jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz gospodarki, współpraca nauki z sektorem biznesu, transfer technologii oraz świadczenie usług edukacyjnych, zajmuje szczególne miejsce nie tylko w strukturach Politechniki Warszawskiej, ale także na mapie innowacyjności na Mazowszu. Umożliwi on transfer wiedzy i technologii z największej polskiej uczelni technicznej do gospodarki regionu, poprzez systemowe powiązanie jej z odbiorcami zewnętrznymi. Co to oznacza dla województwa mazowieckiego? Podjęcie otwartej współpracy w celu stworzenia środowiska wspierającego przedsiębiorczość to duży krok w kierunku rozwoju innowacyjności na Mazowszu. Podczas uroczystej inauguracji Centrum CZIiTT Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wyróżnił osoby, które miały szczególny wkład w budowę ekosystemu innowacyjności Politechniki Warszawskiej i realizacje Centrum CZIiTT. Srebrny medal z rąk Jego Magnificencji otrzymał Łukasz Madej – Prezes Fundacji Kreatywne Mazowsze i Prezes Zarządu firmy ProDevelopment będącej partnerem Politechniki Warszawskiej w realizacji projektu „Kampus Nowych Technologii. Akcelerator innowacyjności PW”.

Otwarciu CZIiTT towarzyszyły obchody mazowieckiej edycji Open Days 2015 – cyklicznego wydarzenia zainicjowanego przez  Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Komitet Regionów. Partnerami tegorocznych obchodów została Fundacja Kreatywne Mazowsze oraz Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. W ramach Open Days podjęto tematykę projektowania usług skutecznie wspierających transfer wiedzy w tworzonym na Mazowszu ekosystemie innowacji Kampus+. Projekt badawczy  „Wypracowanie mapy drogowej rozwoju inicjatywy Kampus+ jako głównej siły motorycznej budowy ekosystemu innowacji Politechniki Warszawskiej”, realizowany w partnerstwie z Politechniką Warszawska oraz Uniwersytetem w Cambridge, to pierwszy etap budowy ekosystemu innowacji Kampus+ na Mazowszu. Uczestnicy Open Days mieli możliwość poznania założeń programowych projektu, jego metodologii a także wyznaczonych celów.

Open Days 2015 zapoczątkowało dialog angażujący środowiska wpływające na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie. Debata „Rola przedsiębiorczego odkrywania w identyfikacji strategicznych obszarów dla rozwoju miast i regionów” pozwoliła na międzysektorową wymianę poglądów i doświadczeń a także na nakreślenie wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć jednostkom administracyjnym podczas wyznaczania inteligentnych specjalizacji. Zaproszeni goście (Artur Około-Zubkowski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej; Łukasz Madej – Prezes Fundacji Kreatywne Mazowsze; Dr Mariola Zalewska – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; Tomasz Turzyński – Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych, Politechnika Warszawska; Małgorzata Rudnicka – Kierownik Wydziału Innowacyjności, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) oraz aktywnie włączająca się do dyskusji publiczność, zbudowali wartościowy dialog, wpisujący się w hasło tegorocznej edycji Open Days „Europejskie regiony i miasta partnerami inwestycji i wzrostu”.

Otwarcie Centrum CZIiTT stało się wielowymiarowym wydarzeniem, prezentującym przyszłe spectrum działalności tej instytucji – podpisanie porozumienia o współpracy z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, obchody Open Days 2015, prezentacja projektu badawczego Kampus+, pokazy kół naukowych, warsztaty design thinking oraz komercjalizacji, to zapowiedź  tego, czego w przyszłości możemy spodziewać się po działalności CZIiTT. Przedsięwzięcie umożliwi stworzenie rozwiązań, wzmacniających przedsiębiorczość oraz innowacyjność na Mazowszu a nowo otwarty budynek stanie się miejscem spotkań i międzysektorowej wymiany wiedzy i doświadczeń.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI