PRZESTRZENIE INNOWACJI

CZYM SĄ
PRZESTRZENIE INNOWACJI

Powstawanie i rozwój innowacji, zarówno produktowych jak i społecznych, oparty jest nie tylko na stałej interakcji biznesu, nauki i administracji, ale także na udziale partnerów społecznych oraz, w szczególności, odbiorców i użytkowników innowacji.

Przestrzenie innowacji są narzędziem, umożliwiającym stworzenie proinnowacyjnego ekosystemu poprzez animację bliskiej (również geograficznie) współpracy wszystkich uczestników tego procesu. Ważnym zagadnieniem jest tutaj tworzenie przyjaznych warunków dla mieszkańców takiej przestrzeni i jej sąsiadów. W ten sposób poprzez wpływ na gospodarkę, oddziałują one również na rozwój przestrzeni i tkanki miejskiej.

Aby Przestrzeń Innowacji mogła pełnić swoją rolę warto już na etapie projektowania zapewnić uczestnictwo jak największej liczby partnerów, którzy wniosą swoje oczekiwania, wiedzę i doświadczenia. Pozwala to na tworzenie dzielnic innowacji, w których zaplanowane są nie tylko aspekty architektoniczne ale również procesy kształtowania innowacji i sposoby włączania w nie użytkowników. Włączanie tych przestrzeni w żywą tkankę miejską zapobiega jednocześnie kreowaniu enklaw, które pustoszeją po zakończeniu pracy biurowej.