EKOSYSTEMY INNOWACJI NA MAZOWSZU

CZYM SĄ
EKOSYSTEMY INNOWACJI NA MAZOWSZU

We współczesnym świecie innowacje warunkują rozwój przedsiębiorstw i środowisk naukowych. Bez nich wymienione podmioty nie tylko zmniejszają dynamikę swojego funkcjonowania, ale także zagrożone są długotrwałą stagnacją i brakiem osiągania wymiernych rezultatów działalności. Jednak, żeby innowacyjne produkty i usługi miały możliwość zaistnienia konieczna jest szersza współpraca, zapewniająca sukces.

Kooperacja zbudowana na systemowych rozwiązaniach, opartych o sieci instytucji działających w sektorach prywatnym i publicznym, pozwala na wzajemne interakcje inicjujące import i dyfuzję nowych technologii. Co więcej ten typ współpracy umożliwia wszystkim elementom systemu takim jak instytucje publiczne, korporacje, przedsiębiorstwa z sektora MSP, jednostki naukowe, uczelnie, centra transferu technologii, startupy czy też organizacje pozarządowe, wzajemną inspirację, wspólne uczelnie się i rozwijanie a także budowę oraz implementację innowacyjnych rozwiązań.

Kreatywne Mazowsze stawia sobie za cel, aby do 2020 roku Mazowsze stało się jednym z 50 najbardziej innowacyjnych regionów Unii Europejskiej. Szansą na zbudowanie silnej pozycji województwa jest wypracowanie na jego terenie wielopłaszczyznowych ekosystemów innowacji, pozwalających na dynamiczny rozwój w oparciu o nowe technologie i nowatorskie rozwiązania.