Wspólna misja zagraniczna SGH i Pro-Development

misja
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

4.12.2014

W ramach wspólnie prowadzonych badań Szkoły Głównej Handlowej i Pro- Development, odbywa się misja zagraniczna ich przedstawicieli.

Jej uczestnicy odwiedzą Saint John’s Innovation Centre, Manchester Science Park oraz Babraham Institute. Podczas wizyty będą oni zgłębiali zagadnienia takie jak:

 

Zarządzanie Parkiem Technologicznym:

Model zarządzania parkiem technologicznym (struktura zarządzania, odpowiedzialność, struktura właścicielska)

Żródła finansowania

Sposoby płatności

Najważniejsze cechy dobrego menagera Parku Technologicznego

 

Wpływy Ekonomiczne:

Liczba najemców/przedsiębiorstw w Parku Technologicznym

Źródła finansowania Parku

Liczba osób zatrudnionych w Parku technologicznym/struktura zatrudnienia/ struktura organizacyjna

Finansowanie Parku technologicznego ( jak zapewnić przychody)

Sposoby pozyskiwania lokatorów Parku Technologicznego

Główne ścieżki komercjalizacji technologii

 

Rozwój marki Parku Technologicznego:

Współpraca pomiędzy najemcami w Parku Technologicznym a instytucjami zewnętrznymi – dobre praktyki

Rodzaje biznesów pożądanych w początkowym okresie rozwoju Parku Technologicznego

Rodzaje działalności uruchamiane w początkowym okresie działalności Parku- najlepsze praktyki obecnie i w przeszłości

Kluczowe czynniki sukcesu Parku Technologicznego

Nowe trendy w rozwoju Parków naukowo- technologicznych na świecie

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI