Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania

km grafika lut 2016 (1)
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

11.02.2016

Z roku na rok na Mazowszu przybywa inicjatyw i wydarzeń promujących innowacyjność, a nowatorskie projekty na stałe wpisały się w krajobraz województwa. Na które z nich warto w szczególności zwrócić uwagę? Publikacja „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania”, przygotowana przez Fundację Kreatywne Mazowsze, podpowiada które innowacyjne przedsięwzięcia będą przedmiotami dyskusji i mają realną szansę wpłynąć na oblicze regionu.

Do udziału w tworzeniu publikacji zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, jednostek naukowych i uczelni wyższych, klastrów oraz przedsiębiorstw. Jako instytucje, wyróżniające się działaniami proinnowacyjnymi, zostali oni poproszeni o prognozę dla Mazowsza na 2016 rok oraz wskazanie wydarzeń i inicjatyw o szczególnej wadze dla rozwoju regionu. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Orange Polska czy BuroHappold Engineering- to tylko niektórzy z partnerów, którzy w publikacji „ Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania” dzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz inaugurują dialog o rozwoju regionu w nowym roku.

Jakie elementy w największym stopniu wpłyną na innowacyjność w regionie w 2016 roku? Partnerzy publikacji wskazują iż, jednym z nich będzie dostępność środków finansowych oraz rozwój proinnowacyjnej polityki samorządowej. Ich połączenie zintensyfikuje działania podejmowane dotąd przez jednostki administracji i otworzy przed Mazowszem szanse budowy silnej pozycji gospodarczej w oparciu o innowacje. Fundamentem rozwoju w 2016 roku stanie się istniejąca już w regionie infrastruktura badawczo-rozwojowa. Inwestycje uczelni w nowoczesne centra badawcze, laboratoria oraz kampusy stworzyły szerokie możliwości nie tylko dla samych jednostek naukowych i studentów, ale także dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. 2016 rok będzie sprawdzianem ich działalności i wykorzystania posiadanego potencjału. Nie do pominięcia jest także wpływ na innowacyjność w regionie licznych wydarzeń i konkursów promujących proinnowacyjne postawy, edukujących i dających szansę na osiągnięcie sukcesów studentom, naukowcom i młodym przedsiębiorstwom.

Publikacja „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania” spośród istotnych dla regionu elementów wskazuje konkretne inicjatywy i działania, które mają szansę w realny sposób wpłynąć na oblicze regionu. Jakie będzie Mazowsze w 2016 roku? Zebrane w publikacji głosy przedstawicieli różnych środowisk pokazują, że ma ono szansę na dynamiczny rozwój i wykorzystanie innowacyjnego potencjału.

W tworzeniu publikacji udział wzięli: 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A
AgroBioCluster
Burohappold Engineering
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Fundacja Kreatywne Mazowsze
Gmina Lesznowola
Klaster BioTechMed Mazovia
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Orange Polska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Zapraszamy do pobrania publikacji. Pobierz 

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI