Kreatywne Mazowsze z wizytą studyjną na Uniwersytecie Cambridge

IMG_20151202_144521030
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

8.12.2015

2-3 grudnia 2015 roku przedstawiciele Fundacji Kreatywne Mazowsze gościli na Uniwersytecie Cambridge odwiedzając instytucje, które od lat skutecznie wspierają działalność innowacyjnych firm i kreatywnych osób w Cambridge. Głównym powodem wizyty Fundacji było rozpoczęcie wspólnego projektu z Institute for Manufacturing. University of Cambridge, którego celem jest wypracowanie założeń dla ekosystemu innowacji Kampus+ na Mazowszu.

Podczas wizyty w Cambridge przedstawiciele Fundacji odwiedzili m.in. St John’s Innovation Centre, Idea Space, Wolfson College oraz Institute for Manufacturing.

Zbudowany wokół University of Cambridge klaster jest jednym z najskuteczniej działających w Europie – tworzy go ponad 1500 przedsiębiorstw z branży high- tech, zatrudniających blisko 54 000 wykwalifikowanych pracowników. Jednym z miejsc, które pozwala budować i rozwijać ten potencjał jest Idea Space – przestrzeń dająca dostęp do unikalnych wartości uniwersytetu – zasobów badawczych, możliwości inwestycyjnych, dostępu do wykwalifikowanych pracowników oraz fizycznej przestrzeni wspólnej pozwalającej na wymianę doświadczeń i rozwijanie innowacyjnych pomysłów.

Celem działalności St John’s Innovation Centre jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, zapewnienie strategicznego doradztwa dla przedstawicieli środowisk biznesowych, akceleracja startupów oraz pomoc we współpracy nauki z biznesem. St John’s Innovation Centre powstało jako pierwszy tego typu ośrodek innowacji w Europie, szybko zyskując światową renomę, dzięki oparciu o doświadczenie, zasoby i szerokie relacje z  University of Cambridge – jedną z najlepszych uczelni na świecie. Usługi świadczone przez St John’s Innovation Centre, takie jak wsparcie w kreowaniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz transfer technologii, stały się modelowym przykładem dla innych centrów innowacji. Podczas wizyty studyjnej w St John’s Innovation Centre członkowie Fundacji Kreatywne Mazowsze mieli możliwość przyjrzeć się funkcjonowaniu ośrodka oraz rozmów z jego przedstawicielami m.in. Davidem Gillem, CEO St John’s Innovation Centre.

Institute for Manufacturing jest częścią University of Cambridge, odpowiedzialną za transfer wiedzy, doświadczeń na potrzeby środowisk biznesowych. Dzięki ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami na zewnątrz, prowadzone tu prace badawcze odpowiadają na potrzeby rynku i możliwa jest szybka oraz skuteczna komercjalizacja ich rezultatów. Instytut kreuje unikalne na skalę światową środowisko sprzyjające nie tylko tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, ale także ich wprowadzaniu na rynek. Podczas wizyty w Institute for Manufacturing przedstawiciele Fundacji Kreatywne Mazowsze mieli możliwość zwiedzenia infrastruktury laboratoryjnej ośrodka, zapoznania się z działalnością skupioną wokół trzech obszarów: badań, edukacji oraz usług oraz spotkania się z zespołem badawczym, który będzie pomagał wypracować założenia Kampus+.

Wizyta studyjna w Cambridge stała się cennym doświadczeniem, przybliżającym budowę pierwszego ekosystemu innowacji. Kolejnym krokiem będzie cykl warsztatów z ekspertami z Institute for Manufacturing, reazliowanych już od stycznia 2016.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI