Kreatywne Mazowsze w 2015 roku

konferencjaKM
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

12.01.2016

Za nami kolejny rok realizacji ambitnego celu, jakim jest awans Mazowsza do 50 najbardziej innowacyjnych regionów Unii Europejskiej. Połączył on środowiska samorządowe, naukowe oraz biznesu, które podpisując Manifest Kreatywnego Mazowsza postanowiły podjąć wspólną pracę na rzecz rozwoju regionu. Co udało się osiągnąć w 2015 roku? Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania!

Już na początku 2015 roku udało się przedsięwziąć działania, bez których nie byłoby możliwe wsparcie budowy ekosystemu innowacji na Mazowszu. W styczniu przedstawiciele Fundacji wzięli udział w posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, podczas którego zaprezentowany został strategiczny plan rozwoju inicjatywy.  Ścisła współpraca z samorządem województwa i wspólne starania o wzrost poziomu innowacyjności w regionie, stanowią niezbędną podstawę do budowy silnej pozycji województwa w oparciu o wzrost gospodarczy.

Kreatywni studenci, najlepsze uczelnie, nowoczesne laboratoria, dostępność środków finansowych oraz zdeterminowany samorząd stanowią o wyjątkowym potencjale Mazowsza. Jednak warunkiem wzmocnienia innowacyjnej gospodarki województwa jest umiejętne wykorzystanie posiadanej już infrastruktury oraz budowa współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu. Konferencja „Przestrzenie przyszłości- dzielnice innowacji w Polsce i w Europie” zorganizowana przez Fundację Kreatywne Mazowsze wspólnie z Politechniką Warszawską pokazała najlepsze europejskie wzorce tego, w jaki sposób wykorzystać posiadaną infrastrukturę do budowy przestrzeni innowacji, pozwalających na wzmocnienie potencjału regionu.

Nad rozwiązaniami wspierającymi rozwój innowacyjności na Mazowszu pracowaliśmy także jako partner strategiczny 6. edycji Forum Rozwoju Mazowsza, organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Nowoczesne kampusy, smart city, innowacje społeczne, rozwój R&D, wsparcie dla startupów oraz finansowanie innowacji były głównymi tematami wydarzenia, w którym udział wzięło ponad 100 ekspertów i blisko 2 000 uczestników. Forum stało się miejscem wymiany cennych doświadczeń  i planów dotyczących rozwoju regionu a także prezentacji dotychczasowych osiągnięć samorządów, instytucji oraz przedsiębiorstw działających na Mazowszu. Podczas  Forum Fundacja zaprezentowała metodologię tworzenia ośrodków innowacji Kampus+, które dzięki kompleksowym funkcjom i dobrze zaprojektowanej przestrzeni zapewniają najlepsze warunki dla naukowców, wynalazców i przedsiębiorców w realizacji wspólnych innowacyjnych projektów. Pierwszy Kampus+ powstaje na Mazowszu dzięki współpracy Politechniki Warszawskiej z partnerem biznesowym firmą ProDevelopment oraz wsparciu merytorycznemu ekspertów z Uniwersytetu Cambridge.

Jednym z ważnych elementów ekosystemu innowacyjności na Mazowszu będzie bez wątpienia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, którego uroczyste otwarcie odbyło się 19 listopada. Otwarciu CZIiTT towarzyszyła mazowiecka edycja Europejskiego Tygodnia  Miast i Regionów Open Days 2015 zorganizowana przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A oraz Fundację Kreatywne Mazowsze.  Podczas wydarzenia dyskutowaliśmy m.in. o funkcjach skutecznie wspierających transfer wiedzy w tworzonym na Mazowszu ekosystemie innowacji Kampus+ oraz o roli procesu przedsiębiorczego odkrywania w definiowaniu strategicznych celów dla regionu.

Kolejnym ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia ambitnego celu Kreatywnego Mazowsza było rozpoczęcie strategicznej współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ekosystem Cambridge to przykład na to jak w ciągu 30 lat powstał jeden z wiodących ośrodków innowacji na świecie, który  skutecznie wspiera działalność innowacyjnych firm i startupów. Doświadczenia z Cambridge pomogą nam wypracować założenia dla ekosystemu innowacji Kampus+. W ramach współpracy w grudniu 2015 przedstawiciele Fundacji odbyli wizytę studyjną do Cambridge, odwiedzając instytucje,  które od lat skutecznie wspierają rozwój innowacyjności m.in St John’s Innovation Centre, Idea Space, Wolfson College oraz Institute for Manufacturing. Pozwoliło to na zdobycie cennych doświadczeń, które przybliżą nas do stworzenia silnego ośrodka innowacji na Mazowszu.

Przed nami kolejny rok wytężonej pracy, która – mamy nadzieję – przybliży nas do osiągnięcia naszego celu, jakim jest rozwój innowacyjności na Mazowszu. Mamy nadzieję, że w 2016 roku także będziecie z nami!

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI