Kreatywne Mazowsze i Innowacje Społeczne

innowacje_spoleczne
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

20.10.2015

W trakcie 6 Forum Rozwoju Mazowsza Fundacja Kreatywne Mazowsze była partnerem w strefie Innowacje Społeczne. W strefie tej uczestnicy Forum mogli dowiedzieć się czym są innowacje społeczne, oraz w czym mogą pomóc mieszkańcom Mazowsza, a także porozmawiać z przedstawicielami mazowieckich jednostek pracujących w sferze innowacji społecznych i wdrażających takie projekty w naszym regionie.

Obecność Kreatywnego Mazowsza w strefie chcieliśmy wykorzystać do zebrania informacji o problemach społecznych, jakie dotykają mieszkańców Mazowsza. W tym celu przygotowaliśmy formularze. Dzięki nim uczestnicy wydarzenia mieli możliwość krótkiego opisania napotkanych problemów społecznych, a także ewentualnego zaproponowania rozwiązań. Pytaliśmy także o potencjalne pomysły na innowacje społeczne.

Zebrane informacje w kolejnym etapie Kreatywne Mazowsze pragnie wykorzystać do zainicjowania procesu tworzenia innowacji społecznych. W tym celu przeprowadzone zostaną kreatywne warsztaty, na których, przy udziale zaproszonych specjalistów, będziemy starali się rozwiązywać najciekawsze, zgłoszone przez mieszkańców kwestie. W ten sposób, reagując na rzeczywiste problemy lokalnej społeczności pragniemy rozwijać innowacje społeczne na Mazowszu.

Problemy społeczne, a także pomysły na innowacje społeczne można stale zgłaszać na naszej stronie internetowej http://kreatywnemazowsze.pl/obszary-dzialania/innowacje-spoleczne gdzie wystarczy wypełnić formularz online.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI