KONTAKT

FUNDACJA KREATYWNE MAZOWSZE

ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa

KONTAKT DLA MEDIÓW

BIURO PRASOWE

BIUROPRASOWE@KREATYWNEMAZOWSZE.PL

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT@KREATYWNEMAZOWSZE.PL