FUNDACJA

HISTORIA POWSTANIA

Inicjatywa Kreatywne Mazowsze zawiązała się w 2014 roku jako grupą firm, uczelni i organizacji, które podjęły wspólny wysiłek wsparcia rozwoju innowacyjności na Mazowszu. Jej celem była realizacja projektów i programów, które pozwolą na awans województwa mazowieckiego do grona 50 najbardziej innowacyjnych regionów Unii Europejskiej do 2020 roku.

Podpisanie Manifestu Programowego przez 17 organizacji reprezentujących samorządy, jednostki naukowe i biznesowe podczas V Forum Rozwoju Mazowsza stało się wyrazem chęci współpracy i wspólnego tworzenia platformy kooperacji pomiędzy różnorodnymi podmiotami. Wydarzenie to, zainicjowało budowę struktur Kreatywnego Mazowsza oraz prace nad pierwszymi projektami skupionymi m.in. wokół efektywnego łączenia infrastruktury i usług dla transferu technologii, skutecznego budowania klastrów, współdziałania startupów i korporacji, komercyjnego wzornictwa i design thinkingu.

W 2015 roku założona została Fundacja Kreatywne Mazowsze, promująca i wspierająca rozwój innowacyjności w regionie.

podpisanie_manifestu

MANIFEST

Manifest Programowy

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i wiedzy jesteśmy głęboko przekonani, iż stoimy w obliczu wyzwań, jakie dotyczą gospodarek rozwiniętych na całym świecie. Dostrzegamy konieczność nadania naszemu regionowi nowego impulsu rozwojowego. Będzie on budowany na fundamencie tworzonym przez naukę i biznes, realizując tym samym wizję, jaka została zawarta w programie rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) – Strategia „Europa 2020” oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Doświadczenia innych państw i regionów przekonują, że odpowiednio rozwijana wiedza i innowacyjność pozwalają uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną, dlatego podejmujemy się:

  • Dołożenia wszelkich starań, by innowacyjność stała się realną, wiodącą cechą Mazowsza. Naszym celem jest awans Mazowsza do grona 50 najbardziej innowacyjnych regionów Unii Europejskiej do roku 2020.
  • Podjęcia otwartej współpracy w celu stworzenia środowiska popierającego rozwój przedsiębiorczości, wzrost gospodarki inteligentnych specjalizacji oraz skutecznej komercjalizacji ambitnych prac badawczo-rozwojowych.
  • Podjęcia działań na rzecz wypracowania skutecznego modelu współpracy między nauką, biznesem oraz instytucjami państwowymi tak, aby doprowadzić do stworzenia efektywnej struktury prawnej umożliwiającej realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.
  • Budowy wzajemnej synergii inicjatyw i projektów umożliwiającej efektywne pozyskiwanie finansowania dla poszczególnych działań.
  • Wypracowania narzędzi do realnego wspierania działań na rzecz polityki zrównoważonego rozwoju i świadomości ekologicznej.
  • Działań na rzecz rozwoju innowacji społecznych, tworzenia multikulturowego środowiska, stymulowania kreatywności i przedsiębiorczości lokalnego społeczeństwa.

POBIERZ MANIFEST W FORMACIE PDF

SYGNATARIUSZE

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Marszałek Adam Struzik

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – Dyrektor Mariusz Frankowski

Agencja Rozwoju Mazowsza –Członek Zarządu Piotr Popik

Gmina Grodzisk Mazowiecki – z up. Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki, Mariusz Malinowski

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska
 – Prorektor ds. rozwoju Prof. dr hab. Stanisław Wincenciak

Szkoła Główna Handlowa 

Szkoła Główna Handlowa 
– Prorektor ds. Zarządzania Prof. dr hab. Marek Bryx

Wojskowa Akademia Techniczna – Prorektor ds. rozwoju dr. hab. Inż. Mariusz Figurski

Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego– Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości dr. hab. Jerzy Cieślik

Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny – Prezes Zarządu, Michał Luczewski

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii – Prezes Tomasz Tarczyński

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Instytut Wzornictwa Przemysłowego
– Prezes Bożena Gargas

Pro-Development 

Pro-Development 
– projekt Przestrzeń Kreatywna –Prezes Zarządu Łukasz Madej

Fundacja Centrum Innowacji Fire

Fundacja Centrum Innowacji Fire
 –Wiceprezes Zarządu, Cweti Czyżycka

BTM Innovations Mazowiecki Klaster BioTechMed – Prezes Paweł Nowicki

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak& Kordasiewicz – Partner Zarządzający, dr Rafał Cieślak

Willson&Brown – Prezes Wojciech Gackowski

Netsprint –Prezes Zarządu, Artur Banach

Innovatika

Innovatika
 – z up. Prezesa Zarządu Magdalena Jackowska- Rejman

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ FUNDACJA I JAK DZIAŁA?

Jesteśmy fundacją, której celem jest promocja innowacyjności w województwie mazowieckim. Chcemy realizować wspólne projekty i programy, które pozwolą na awans Mazowsza do grona 50 najbardziej innowacyjnych regionów Unii Europejskiej do roku 2020.

Realizacja tego celu wymaga różnego rodzaju zaangażowania. Swoją rolę w procesie wspomagania innowacyjności mają jednostki samorządowe, uczelnie oraz środowiska biznesowe. Dlatego też jako fundacja angażujemy się w projekty łączące podmioty życia gospodarczego w regionie i aktywnie włączamy się w promocję działań opartych na współpracy, wzajemnej nauce i wymianie doświadczeń. Organizujemy konferencje, warsztaty i szkolenia. Inicjujemy dialog o ważnych dla regionu kwestach i angażujemy się w projekty wzmacniające pozycję innowacyjną pozycję Mazowsza w Europie. Pamiętamy także  o istotnej roli społeczeństwa w budowie potencjału regionu, dlatego też swoją aktywność koncentrujemy także na innowacjach społecznych, poprawiających jakość życia.

Jesteśmy otwarci na współpracę z samorządami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami biznesowymi. Zapraszamy do zapoznania się z naszą dotychczasową działalnością.

MG_5852a