Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. i Fundacja Kreatywne Mazowsze zapraszają na Open Days 2015!

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

17.11.2015

Usługi wspierające transfer wiedzy oraz rola przedsiębiorczego odkrywania w identyfikacji strategicznych obszarów dla rozwoju miast i regionów, czyli Open Days 2015 na Mazowszu! Wydarzenia towarzyszące obchodom Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów odbędą się już 19 listopada podczas uroczystości otwarcia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Na mazowiecką edycję zapraszają organizatorzy: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A oraz fundacja Kreatywne Mazowsze!

Europejski Tydzień Miast i Regionów Open Days to cykliczne wydarzenie zainicjowane przez  Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Komitet Regionów. Oprócz uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach w siedzibie Komisji Europejskiej, przedstawiciele miast i regionów mają możliwość wziąć udział w lokalnych wydarzeniach, poświęconych zagadnieniom związanych z tegorocznym hasłem Open Days „ Europejskie regiony i miasta partnerami inwestycji i wzrostu”. Na Mazowszu podejmowana tematyka poświęcona będzie usługom wspierającym transfer wiedzy oraz roli przedsiębiorczego odkrywania. 

Przedsiębiorcze odkrywanie, jako proces wspierający identyfikację strategicznych obszarów dla rozwoju miast i regionów, ma za zadnie wskazać mocne strony danego regionu w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji. Dzięki zaangażowaniu w niego interesariuszy, uzyskane informacje ułatwią wybór priorytetów i alokacji zasobów w przypadku inteligentnych specjalizacji. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad włączeniem  procesu przedsiębiorczego odkrywania jako elementu tworzenia i ewaluacji planów strategii rozwoju gospodarczego. Open Days 2015 zapoczątkują dialog angażujący środowiska wpływające na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie. W debacie „Rola przedsiębiorczego odkrywania w identyfikacji strategicznych obszarów dla rozwoju” udział wezmą: Artur Około-Zubkowski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej; Łukasz Madej – Prezes Fundacji Kreatywne Mazowsze; Dr Mariola Zalewska – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; Tomasz Turzyński – Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych, Politechnika Warszawska. Moderatorem debaty będzie Małgorzata Rudnicka – Kierownik Wydziału Innowacyjności, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Drugim tematem podejmowanym w ramach mazowieckich Open Days będzie  projekt Kampus +,  ekosystem innowacji  realizowany na Mazowszu we współpracy z Politechniką Warszawską. Stworzenie trwałych sieci powiązań między różnorodnymi podmiotami, wymaga starannego ich zaprojektowania. W tym celu zrealizowany zostanie projekt badawczy, który pozwoli poznać lokalne potrzeby i uwarunkowania a następnie zaprojektować ekosystem we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu w Cambridge. Projekt będzie miał charakter otwarty włączający analizę potencjału Mazowsza oraz różnorodne grupy odbiorców. O działaniach podejmowanych w ramach Kampus+ i rozpoczęciu projektu badawczego opowie Łukasz Madej – Prezes Fundacji Kreatywne Mazowsze. Do dyskusji zaproszeni zostaną także wszyscy uczestnicy warsztatu.

Obchody Open Days odbędą się podczas uroczystością otwarcia jednego z ważnych elementów planowanego ekosystemu- Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy jednak o wcześniejszą rejestrację

Zapraszamy do zapoznanie się z programem Open Days.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI